torsdag 24 november 2011

Klara besked?

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej!
Vi är två stycken studenter på Mälardalens Högskola som skriver en kandidatuppsats inom sociologi om bröstcancer. Vi kontaktar nu dig för att upplysa dig om att vi kommer använda oss av din blogg som underlag för vår analys. Vi vill undersöka hur kvinnor med bröstcancer som insjuknat innan de fyllt 40 år framställer sin upplevelse av bröstcancern i sina bloggar. Din blogg kommer inte att namnges i studien och på så vis kommer inte din blogg kunna knytas till vår uppsats. Det är således enbart vi som författare som kommer besitta vetskapen om vilka bloggar som använts. Materialet kommer avidentifieras från sin blogg och kommer hanteras konfidentiellt. Men vi vill även upplysa dig om att vi inte kommer att använda oss av din blogg i något annat syfte än för denna studie. Om du vill få tillgång till den färdigställda uppsatsen så kan vi självfallet bifoga den. Har du några frågor eller funderingar så får du gärna kontakta oss.

Med vänliga hälsningar
Jessika Meng & Emelie Wessel

Jessika Meng
jessika_meng@hotmail.com

Emelie Wessel
emelie.1989@hotmail.com